Leden en staatsraden


Vice-President

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf

Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Mr. R. (Rosa) Uylenburg

Benoeming

Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd 'voor het leven'. In de praktijk betekent dit dat zij tot hun 70e bij de Raad van State kunnen werken, daarna gaan zij met pensioen. De leden van de Afdeling advisering kunnen ook voor bepaalde tijd worden benoemd. De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Voor de benoeming van de vice-president wordt de Raad geraadpleegd.

Bij de benoeming van leden en staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zij komen voort uit de kring van de wetenschap, het bestuur, de rechterlijke macht en de overheid. Leden en staatsraden die alleen in de Afdeling bestuursrechtspraak worden benoemd, moeten een juridische achtergrond hebben.

Kwaliteiten

Een goede vervulling van de taken als adviseur en als bestuursrechter brengt mee dat binnen de Raad van State bepaalde kwaliteiten aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten ook de individuele leden en staatsraden persoonlijk bepaalde kwaliteiten bezitten. Lees meer hierover in deze notitie.