Mr. J. (Jaap) Hoekstra


Staatsraad

Geboren in Rotterdam op 11 maart 1958

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Juridisch medewerker bij het ministerie van Defensie in het kader van de vervulling van de militaire dienstplicht
Advocaat te Amsterdam, met een praktijk op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht en de projectontwikkeling
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 januari 2010
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak)

Huidige nevenfuncties

Lid van de NEPROM gedragscode commissie;
Lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen;
Hoofddocent van de Grotius Academie;
Lid van de Commissie van bijstand van de Vereniging van Milieurecht advocaten;
Lid van de commissie van Toelating en Integriteit van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland;
Lid van de Programmaraad van het Instituut voor Bouwrecht;
Voorzitter van de klachtencommissie van de Koninklijke Marechaussee;
Bestuurder van een pensioenvennootschap.