Brochures


Onderstaande brochures kunt u downloaden in pdf-formaat of in gedrukte vorm bestellen zolang de voorraad strekt.

Adviseren en rechtspreken

Deze brochure gaat in op de verschillende taken van de Raad van State, de organisatie en de samenstelling. (september 2019)

De Afdeling advisering van de Raad van State

Deze brochure geeft een uitgebreide beschrijving over de taak van de Raad van State als adviseur voor wetgeving en bestuur. (september 2019)

In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Deze brochure beschrijft hoe u in (hoger) beroep kunt gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (augustus 2019)

Een carrière als jurist bij de Raad van State

Deze brochure beschrijft de werkzaamheden van een jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (november 2018)

Mediation

Deze brochure geeft informatie over wat mediation precies is, wat de meerwaarde is en hoe het in de praktijk werkt bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (januari 2020)

Ons werk in de talen:

English

Advising on legislation and governance and Adjudicating in administrative law disputes.

Deutsch

Beratung und Rechtsprechung unter einem Dach.

Français

Conseiller en matière de législation et d’administration Juger les litiges administratifs.

Bestelformulier

Publicaties

Wilt u de brochures bestellen, gebruik dan het bestelformulier.