Aanvragen oude uitspraken


​Door middel van het formulier kunt u, als u over het dossiernummer van de Raad van State beschikt, direct een afschrift van een niet gepubliceerde uitspraak aanvragen.

Voor deze afschriften worden voor particulieren kosten in rekening gebracht: € 3,18 per aanvraag plus € 0,18 per pagina.

Het toezenden van de uitspraak gebeurt uitsluitend per post.
 Uw naam en adres worden door de Raad van State uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de uitspraak.

Oudere uitspraken

Uitspraken die vóór 1994 zijn gedaan en ook de uitspraken waarvan het zaaknummer begint met een B of een G kunt u per brief of per e-mail aanvragen bij het Nationaal Archief. Hierbij moet u wel het zaaknummer vermelden.

Nationaal Archief
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
E-mail: info@na­ti­o­naal­ar­chief.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Inlichtingen van het Nationaal Archief (telefoon: 070 – 331 54 00).

Houdt u er rekening mee dat de tarieven van het Nationaal Archief afwijken van de tarieven van de Raad van State.


Formulier aanvragen oude uitspraken