Telefoon


Telefoon: 070 - 426 44 26

Fax: 070 - 365 13 80

Publieksvoorlichting

Voor algemene vragen over de Raad van State kunt u elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen met onze publieksvoorlichters.

Telefoon: 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33

Heeft u een vraag over aanhangige zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Bel dan met de ambtenaar die uw zaak behandelt. Het telefoonnummer vindt u in de correspondentie van de Raad van State.

Spoed

Als voor een voorlopige uitspraak een voorziening nodig is die niet kan wachten tot de gewone openingstijden, dan belt u met het algemene telefoonnummer. Faxen worden alleen verwerkt tijdens kantooruren.

Persvoorlichting

Journalisten kunnen contact opnemen met onze persvoorlichters voor algemene informatie, een uitspraak of advies of met interviewverzoeken.

Telefoon: 070 - 426 48 12 of 070 - 426 45 20

Inkomende telefoongesprekken

Uit het oogpunt van veiligheid worden bij de Raad van State inkomende telefoongesprekken opgenomen. Dit gebeurt uitsluitend om bij een telefonische dreiging of een bommelding de gevoerde telefoongesprekken terug te kunnen luisteren. Als er aangifte is gedaan, kunnen politie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Inlichtingen- of Opsporingsdiensten de Raad van State verzoeken opnamen terug te luisteren. Na zeven dagen worden de telefoongesprekken automatisch vernietigd. Als er een vermoeden is van een misdrijf, kunnen de gesprekken onder voorwaarden langer worden bewaard.