euros

Persbericht Septemberrapportage 2019

Begroting voldoet aan Europese, maar niet aan Nederlandse spelregels.

Informatie

Algemene informatie over de rol van de Afdeling advisering als onafhankelijk toezichthouder van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken.

Rapportages Begrotingstoezicht

Twee keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Werkafspraken met het CPB

De Afdeling advisering heeft met het Centraal Planbureau werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht. Deze werkafspraken zijn openbaar.

Werkafspraken met Financiën

De Afdeling advisering heeft met het ministerie van Financiën werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht. Deze werkafspraken zijn openbaar.