Werkafspraken


De Afdeling advisering heeft met het ministerie van Financiën en met het Centraal Planbureau werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Werkafspraken met het ministerie van Financiën

Werkafspraken met het Centraal Planbureau