Persbericht

Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw

Persbericht - woensdag 15 november 2017

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen.

Samenvatting

Samenvatting advies over ingetrokken wetsvoorstel WNT-3

Samenvatting - woensdag 15 november 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 13 april 2017 advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT, ook wel WNT-3).

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 15 november 2017

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Nieuws

Mr. André Verburg voorgedragen voor benoeming tot staatsraad Bestuursrechtspraak

Nieuws - vrijdag 10 november 2017

In de ministerraad van vrijdagmiddag 10 november 2017 is besloten om de heer mr. drs. D.A. Verburg voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Persbericht

Afdeling advisering Raad van State verkent opties voor de toekomst van de euro

Persbericht - woensdag 8 november 2017

Nederland heeft als internationaal georiënteerd land een groot belang bij de euro en is daarom gebaat bij een vanzelfsprekende onomkeerbaarheid van de euro.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel geleidelijke afbouw 'Hillen-regeling'

Samenvatting - maandag 6 november 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Wet inkomstenbelasting 2001 aanpast om de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de zogenoemde Hillen-regeling) geleidelijk af te bouwen.

Persbericht

Financiële afspraken regeerakkoord voldoen aan Europese regels, maar behoedzaamheid geboden

Persbericht - vrijdag 3 november 2017

Uitgaande van de doorrekening van het regeerakkoord door het CPB blijven de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode voldoen aan de Europese begrotingsregels.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer