Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 23 mei 2016

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Persbericht

Uitwerkingsplan Sporenallee van de gemeente Zevenaar mag doorgaan

Persbericht - woensdag 18 mei 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het uitwerkingsplan 'Sporenallee' van de gemeente Zevenaar in stand gelaten.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over verkleining Habitatrichtlijngebied

Persbericht - woensdag 18 mei 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het Hof van Justitie in Luxemburg een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld over de verkleining van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'.

Samenvatting

Samenvatting advies rijkswetsvoorstel tot opzegging UNIDO

Samenvatting - vrijdag 13 mei 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het rijkswetsvoorstel tot opzegging van het lidmaatschap van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal over veilige landen

Persbericht - donderdag 12 mei 2016

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven in een vreemdelingenzaak over het asielrechtelijke begrip 'veilig land'.

Persbericht

Haagse subsidieregels die topsalarissen verbieden zijn in strijd met de wet

Persbericht - woensdag 4 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag mocht de subsidie van Brijder Verslavingszorg B.V. niet korten omdat enkele bestuurders van Parnassia Groep B.V., waar Brijder aan gelieerd is, topsalarissen verdienen.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer