Persbericht

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting mocht 'Vestia-heffing' opleggen

Persbericht - woensdag 28 september 2016

Het toenmalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting mocht in 2013 aan alle Nederlandse woningcorporaties een zogenoemde bijdrageheffing saneringssteun van in totaal € 508 miljoen opleggen.

Persbericht

Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd

Persbericht - woensdag 28 september 2016

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een Haagse middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam te bekostigen.

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 28 september 2016

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies voorstel regulering voor- en achterdeur coffeeshops

Samenvatting - vrijdag 23 september 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 17 juni 2015 advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Berndsen-Jansen en Bergkamp (D66) om de Opiumwet te wijzigen.

Persbericht

Structurele hervormingen blijven nodig en zijn urgent

Persbericht - dinsdag 20 september 2016

De afgelopen jaren zijn forse maatregelen getroffen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Persbericht

Begroting 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels

Persbericht - dinsdag 20 september 2016

De Nederlandse begroting voor 2017 voldoet niet op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels.

Samenvatting

Samenvatting voorlichting over de inrichting Huis van de Koning en de ministeriële verantwoordelijkheid

Samenvatting - dinsdag 20 september 2016

De minister-president heeft de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om een voorlichting te geven over de betekenis van artikel 41 van de Grondwet.

Persbericht

Aanwijzing van Albanië als veilig land blijft in stand

Persbericht - woensdag 14 september 2016

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Albanië terecht aangewezen als veilig land van herkomst.

Persbericht

Differentiatie en meer transparantie bij rechtseenheidsprocedures in bestuursrecht

Persbericht - maandag 5 september 2016

Het bewaken van rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt voorop te staan, nu in het wetsvoorstel van het kabinet over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak deze twee hoogste rechtscolleges overblijven. Er moet een algemene bepaling in de wet komen die voorschrijft dat beide rechtscolleges over en weer de eenheid en consistentie van het recht bevorderen.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer