Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 24 april 2017

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Persbericht

Staatsraad Jaap Polak Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Persbericht - vrijdag 21 april 2017

Staatsraad Jaap Polak is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 21 april heeft vice-president Donner van de Raad van State hem de versierselen opgespeld die bij de onderscheiding horen.

Persbericht

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verlies van nationaliteit

Persbericht - woensdag 19 april 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (19 april 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over bepalingen uit het Verdrag van de Europese Unie.

Persbericht

Raad van State publiceert voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017: Overheidsfinanciën voldoen aan Europese begrotingsregels

Persbericht - donderdag 13 april 2017

De overheidsfinanciën in 2016 voldeden aan de Europese begrotingsregels. Naar verwachting is dat ook voor 2017 en 2018 het geval.

Nieuws

Digitaal procederen nog niet verplicht bij Afdeling bestuursrechtspraak

Nieuws - donderdag 13 april 2017

De Rechtspraak heeft op 13 april aangekondigd om vanaf 12 juni 2017 te starten met de eerste fase van de inwerkingtreding van KEI voor het bestuursrecht. Dit houdt in dat het vanaf 12 juni bij de rechtbank verplicht wordt om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen.

Persbericht

Bouw van ontvangstruimte onder Nieuwe Kerk Delft mag doorgaan

Persbericht - woensdag 12 april 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Delft mocht vergunning verlenen voor de bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bewijsvergaring in boetezaken

Persbericht - woensdag 12 april 2017

Als een toezichthouder iemand verhoort met het oog op een aan hem op te leggen sanctie, zal die persoon een cautie gegeven moeten worden.

Persbericht

Jaarverslag Raad van State 2016

Persbericht - donderdag 6 april 2017

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer