Persbericht

Minister BZK hoeft niet alsnog te beslissen over referendum over intrekking referendumwet

Persbericht - woensdag 16 januari 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoeft niet alsnog te besluiten of er een referendum kan worden gehouden over het intrekken van de referendumwet.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Persbericht - woensdag 16 januari 2019

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten.

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 16 januari 2019

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel over detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Samenvatting - dinsdag 15 januari 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht wijzigt in verband met een aanpassing van de detentiefasering en de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Nieuws

Al 500 asiel- en bewaringsprocedures digitaal ingediend

Nieuws - maandag 14 januari 2019

Het aantal procedures dat via Mijn Zaak, het digitaal portaal van de Raad van State is ingediend, tikt de 500 aan!

Nieuws

26 beroepen tegen nieuw besluit over gaswinning in Groningen

Nieuws - woensdag 9 januari 2019

Tegen het nieuwe instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning uit het Groningenveld zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 beroepschriften binnengekomen.

Nieuws

Nieuwe griffierechtbedragen met ingang van 1 januari 2019

Nieuws - dinsdag 1 januari 2019

Bij rechtbanken en ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet voor het in behandeling nemen van een (hoger)beroepschrift een bedrag worden betaald.

Persbericht

Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag, mits hij op alternatieve procedure wijst

Persbericht - donderdag 27 december 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een aanvraag voor gezinshereniging voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning afwijzen, als deze te laat is ingediend.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer