Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 13 februari 2019

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Samenvatting - dinsdag 5 februari 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Persbericht

Voorlopig geen verdere beperking gaswinning Groningen

Persbericht - donderdag 31 januari 2019

De gaswinning uit het Groningenveld hoeft voorlopig niet verder te worden teruggebracht dan staat in het nieuwe instemmingsbesluit van de minister voor Economische Zaken en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019. Dat betekent dat de NAM voor dit gasjaar een hoeveelheid gas mag winnen die nodig is om de gaslevering te kunnen garanderen. Dit komt in een gemiddeld jaar neer op 19,4 miljard Nm3.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over regels voor bevoorrading LPG-tankstation

Persbericht - woensdag 30 januari 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (30 januari 2019) in een zaak die zij in behandeling heeft, zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De zaak gaat over een tankstation in Purmerend dat ook LPG verkoopt. Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven heeft eerder al een conclusie in deze zaak genomen.

Persbericht

Zes nieuwe staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak

Persbericht - vrijdag 25 januari 2019

De ministerraad heeft op vrijdag 25 januari 2019 besloten zes nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning: mr. Aldo Kuijer, mr. Aaldert ten Veen, mr. Peter Knol, mr. Sandra Lange, mr. Hans Venema en mr. dr. Dana Baldinger.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in terroristisch gebied

Samenvatting - donderdag 24 januari 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat verblijf strafbaar stelt op een grondgebied dat door een terroristische organisatie wordt gecontroleerd.

Persbericht

Europees Hof beantwoordt vragen over erkenning Europese kentekenbewijzen

Persbericht - donderdag 24 januari 2019

Vandaag (24 januari 2019) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord in zaken over kentekenbewijzen.

Samenvatting

Samenvatting advies over wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Samenvatting - woensdag 23 januari 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer