Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 22 januari 2018

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Persbericht

Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

Persbericht - woensdag 10 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 januari 2018).

Nieuws

Nieuwe griffierechtbedragen met ingang van 1 januari 2018

Nieuws - maandag 1 januari 2018

Bij rechtbanken en ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet voor het in behandeling nemen van een (hoger)beroepschrift een bedrag worden betaald.

Samenvatting

Samenvatting advies over de tijdelijke uitzondering van het wettelijk minimumloon voor mantelzorgers

Samenvatting - donderdag 28 december 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat een tijdelijke uitzondering van het wettelijk minimumloon voor een bestaande groep zorgverleners met een familierelatie (ook wel: mantelzorgers) regelt.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

Persbericht - vrijdag 22 december 2017

Bestuursrechters moeten een algemeen verbindend voorschrift exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen.

Samenvatting

Samenvatting advies over intrekking Wet raadgevend referendum

Samenvatting - woensdag 20 december 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor intrekking van het raadgevend referendum.

Persbericht

Afschieten van damherten in Waterleidingduinen is toegestaan

Persbericht - woensdag 20 december 2017

De provincies Noord- en Zuid-Holland mochten in 2016 ontheffingen verlenen voor het doden van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het nationaal park Zuid-Kennemerland.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer