Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 24 juli 2017

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Samenvatting

Samenvatting advies medezeggenschap financieel beleid in het basis- en voortgezet onderwijs

Samenvatting - woensdag 19 juli 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs.

Samenvatting

Samenvatting advies amendementen over het sluiten van kolencentrales

Samenvatting - woensdag 19 juli 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over twee amendementen bij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Samenvatting

Samenvatting voorlichting over afschaffing doorsneesystematiek bij pensioenopbouw

Samenvatting - maandag 17 juli 2017

Momenteel vindt er een discussie plaats over een eventueel nieuw pensioenstelsel.

Nieuws

Uitspraak Groningse gaswinning: eerste helft november 2017

Nieuws - vrijdag 14 juli 2017

Op vrijdagmiddag 14 juli heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de rechtszitting over de gaswinning in Groningen afgerond.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over exceptieve toetsing

Persbericht - vrijdag 14 juli 2017

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS

Persbericht - woensdag 17 mei 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (17 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer