Persbericht

Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand

Persbericht - donderdag 20 oktober 2016

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de zogenoemde 'lijst van veilige landen' voorlopig blijven behandelen.

Persbericht

Rechtszitting over PAS-zaken op 30 november en 1 december

Persbericht - donderdag 20 oktober 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2016 negen zaken op zitting behandelen waarin het programma aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

Samenvatting

Samenvatting advies over stopzetten financiële bijdragen bij deelname aan een terroristische organisatie

Samenvatting - donderdag 20 oktober 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid om enkele wetten te wijzigen.

Persbericht

Groen licht voor tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

Persbericht - woensdag 19 oktober 2016

Het project 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (19 oktober 2016) bepaald in een einduitspraak.

Samenvatting

Samenvatting van het advies over voorstel Wijziging Participatiewet

Samenvatting - woensdag 19 oktober 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel om de Participatiewet en enkele andere wetten te wijzigen.

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 19 oktober 2016

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies voorstel Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Samenvatting - maandag 17 oktober 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag te wijzigen.

Samenvatting

Samenvatting advies initiatiefvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

Samenvatting - maandag 10 oktober 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Van Laar (PvdA) over de invoering van een zorgplicht om te voorkomen dat goederen en diensten worden geleverd die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).

Nieuws

Digitaal procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Nieuws - maandag 10 oktober 2016

De rechtspraak moderniseert en digitaliseert. Over een paar jaar verlopen alle gerechtelijke procedures digitaal. Papieren dossiers maken plaats voor digitale dossiers.

Persbericht

Accreditatie voor opleiding aan EuroPort Business School terecht ingetrokken

Persbericht - woensdag 5 oktober 2016

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mocht de accreditatie intrekken voor de hbo-opleiding 'International Business and Management Studies' van de Europort Business School, omdat de opleiding van onvoldoende kwaliteit was.

Persbericht

Plannen voor Wereldbazar in Winschoten onderuit

Persbericht - woensdag 5 oktober 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de besluiten vernietigd die de Wereldbazar in Winschoten mogelijk moeten maken.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer