Persbericht

Raad van State gesloten donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en maandag 25 juli

Persbericht - dinsdag 19 juli 2016

De Raad van State bouwt een extra zittingszaal. Een bestaande vergaderzaal op de eerste etage wordt omgebouwd tot zittingszaal en er wordt in het publieksgedeelte bij de zittingszalen een doorgang gemaakt naar deze nieuwe zaal.

Samenvatting

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel intrekking Zondagswet

Samenvatting - vrijdag 22 juli 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66) tot intrekking van de Zondagswet.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over veilige landen

Persbericht - woensdag 20 juli 2016

Een land kan niet in algemene zin als veilig aangemerkt worden als voor (minderheids)groepen systematisch gevaar op vervolging of een onmenselijke behandeling bestaat. Dat geldt ook als de veiligheidssituatie niet stabiel is of een groot deel van dat land onveilig is.

Mededeling

Actuele uitspraken

Mededeling - woensdag 20 juli 2016

Iedere woensdag staat vanaf 10.15 uur de volledige tekst van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak op de site.

Samenvatting

Samenvatting advies over omzetgerelateerde boete in Warenwetbesluit

Samenvatting - maandag 18 juli 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerp‑Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete.

Samenvatting

Samenvatting advies over wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Samenvatting - donderdag 14 juli 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche).

Samenvatting

Samenvatting advies over opnemen in Grondwet van bepaling over democratie, rechtsstaat en grondrechten

Samenvatting - maandag 11 juli 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet.

Samenvatting

Samenvatting advies over recht op eerlijk proces in Grondwet

Samenvatting - maandag 11 juli 2016

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel om het recht op een eerlijk proces op te nemen in de Grondwet.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak buigt zich eind 2016 over PAS-zaken

Persbericht - dinsdag 5 juli 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken op zitting behandelen waarin de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer