Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 16 juli 2018

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Samenvatting - maandag 16 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel over inzagerecht nabestaanden in medisch dossier

Samenvatting - vrijdag 13 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt.

Samenvatting

Samenvatting advies wetsvoorstel hoge minimumstraffen

Samenvatting - woensdag 11 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Markuszower.

Persbericht

Windpark Fryslân mag worden aangelegd

Persbericht - woensdag 11 juli 2018

Het inpassingsplan 'Windpark Fryslân' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende besluiten die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (11 juli 2018).

Persbericht

Paul Comenencia wordt nieuwe staatsraad voor Curaçao

Persbericht - vrijdag 6 juli 2018

De rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 6 juli 2018, besloten om de heer P.R.J. (Paul) Comenencia, MA bij Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Curaçao.

Samenvatting

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over beloningen bankiers

Samenvatting - donderdag 5 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel dat de Wet op het financieel toezicht (Wft) wijzigt.

Samenvatting

Samenvatting advies Invoeringswet Omgevingswet en uitvoeringsbesluiten

Samenvatting - dinsdag 3 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft één advies uitgebracht over een pakket dat bestaat uit het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en vier belangrijke uitvoeringsbesluiten.

Nieuws

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

Nieuws - vrijdag 29 juni 2018

Wilt u bij de Afdeling bestuursrechtspraak hoger beroep indienen in een asiel- of bewaringszaak?

Persbericht

Raad van State kijkt uit naar een goede samenwerking met Thom de Graaf

Persbericht - vrijdag 22 juni 2018

De Raad van State laat in een reactie op het besluit van het kabinet om mr. Th.C. de Graaf voor te dragen voor benoeming tot vice-president weten uit te kijken naar een goede samenwerking met hem.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer