Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 24 september 2018

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Persbericht

Zet 'brede welvaart' centraal voor toekomstgericht beleid

Persbericht - dinsdag 18 september 2018

De Miljoenennota 2019 bevat een reeks van maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederland "ook voor toekomstige generaties een goede plek blijft om te wonen, te werken en te ondernemen."

Persbericht

Begroting voldoet aan Europese regels, maar structurele begrotingssaldo verslechtert

Persbericht - dinsdag 18 september 2018

De Nederlandse overheidsfinanciën voor 2018 en 2019 voldoen naar verwachting op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels.

Persbericht

Adviezen Raad van State over pakket Belastingplan 2019

Persbericht - dinsdag 18 september 2018

De regering wijzigt fiscale wetten op belangrijke onderdelen soms zo vaak en snel achter elkaar dat dit de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast en tot complexe wetgeving leidt.

Samenvatting

Samenvatting adviezen over wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019

Samenvatting - dinsdag 18 september 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviezen uitgebracht over zeven wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2019 vormen.

Samenvatting

Samenvatting advies over implementatie EU-richtlijn antibelastingontwijking

Samenvatting - woensdag 19 september 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (de ATAD1-richtlijn) implementeert.

Persbericht

Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid

Persbericht - donderdag 6 september 2018

Digitalisering biedt de samenleving veel voordelen en kansen. Tegelijkertijd mag de burger niet de dupe worden van verdergaande digitalisering bij de overheid.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over gedoogbeslissing

Persbericht - dinsdag 4 september 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de gedoogbeslissing.

Persbericht

Drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling advisering

Persbericht - vrijdag 31 augustus 2018

De heer mr. F.H.G. de Grave, mevrouw ir. M.B. Vos en de heer mr. G.J.H. Houtzagers worden staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer