Mededeling

Aankondiging uitspraken

Mededeling - maandag 23 april 2018

Iedere maandag vanaf 14.00 uur kunt u op de site bekijken in welke hoofdzaken de Afdeling bestuursrechtspraak deze week uitspraak doet. Op woensdag kunt u dan de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Persbericht

Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over rechtmatig verblijf

Persbericht - donderdag 19 april 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg.

Persbericht

Raad van State publiceert voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2018

Persbericht - vrijdag 13 april 2018

Overheidsfinanciën verslechteren, maar blijven binnen Europese grenzen De Nederlandse overheidsfinanciën voldeden in 2017 aan de Europese begrotingsregels.

Persbericht

Jaarverslag Raad van State 2017: Europa heeft geen grote debatten nodig, maar resultaten

Persbericht - donderdag 12 april 2018

Financieel-economisch raakt de wereld steeds meer vervlochten. Politiek lijkt de wereld echter te ontvlechten. Dat is voor de Europese Unie, maar ook voor Nederland een bedreiging.

Samenvatting

Samenvatting voorlichting adviesrecht provincies bij mijnbouw op zee

Samenvatting - woensdag 11 april 2018

Provincies hebben een adviesrecht bij aanvragen voor opsporingsvergunningen en winningsvergunningen voor mijnbouw die op hun provincie betrekking hebben.

Samenvatting

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten (payrolling)

Samenvatting - vrijdag 6 april 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten.

Persbericht

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over invordering van geldbedragen

Persbericht - woensdag 4 april 2018

Bij de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten, zoals dwangsommen of kosten van bestuursdwang, moet een bestuursorgaan rekening houden met alle relevante omstandigheden.

Persbericht

Takvor Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst

Persbericht - donderdag 29 maart 2018

In de ministerraad van donderdag 29 maart 2018 is besloten om de heer mr. T. Avedissian voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitaal loket

Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal een (hoger) beroepschrift in  te dienen. Gebruikt u Internet Explorer? Dan is minimaal versie 7 nodig.

Lees meer

E-mailservice

Wilt u weten wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doet in een specifieke zaak?
Lees meer

​Uitspraken opvragen

Uitspraken die voor 1 april 2002 zijn gedaan, staan niet op de site, maar kunt u wel opvragen. 

Lees meer

Voortgang procedure

Wilt u weten wat de voortgang is van een bepaalde zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak? Vul in het voortgangsoverzicht het zaaknummer in.

Lees meer

Abonnementenservice

Meld u aan en ontvang ons nieuws in uw mailbox. U kunt zich opgeven voor de rubrieken persberichten, selectie van actuele uitspraken, persagenda en samenvatting adviezen.
Aanmelden

Proceskosten

Dit formulier kunt u invullen voor een eventuele vergoeding van proceskosten voor een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees meer