Regelingen


Aanvullende procesregeling in verband met maatregelen COVID-19

Deze procesregeling is een aanvulling op de bestaande procesregelingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze aanvulling is nodig in verband met de COVID-19-maatregelen.

Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014

Deze regeling beschrijft de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van zaken.

Procesregeling vreemdelingenzaken

Hierin staan de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van vreemdelingenzaken.

Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak

Deze regeling geeft inzicht hoe de toedeling van zaken plaatsvindt binnen de Afdeling bestuursrechtspraak. Aan de regeling is een register verbonden. Het register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Wrakingsregeling

Dit is de gezamenlijke wrakingsregeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen

Deze gedragscode geldt voor deskundigen die de Afdeling bestuursrechtspraak heeft benoemd.

Klachtenregeling bestuursrechtspraak

In de klachtenregeling staat hoe u een klacht kan indienen over de Afdeling bestuursrechtspraak.

Professionele standaarden voor de hoogste bestuursrechterlijke colleges

De professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen, opgesteld door rechters voor rechters. De professionele standaarden bevatten gedragsnormen en werkafspraken.

Huisregels

Om iedereen een plezierige en veilige omgeving te kunnen bieden, gelden bij de Raad van State de volgende huisregels.

Regeling Afdeling advisering

In deze regeling staat de werkwijze van de Afdeling advisering.