Regelingen


Procesregeling

Deze regeling beschrijft de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van zaken.

Procesregeling vreemdelingenzaken

Hierin staan de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van vreemdelingenzaken.

Regeling verdeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak

In deze regeling staat met welke zaken de drie Kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn belast en hoe de verdeling van de zaken is geregeld.

Wrakingsregeling

Dit is de gezamenlijke wrakingsregeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Gedragscode

Deze gedragscode geldt voor deskundigen die de Afdeling bestuursrechtspraak heeft benoemd.

Klachtenregeling bestuursrechtspraak

In de klachtenregeling staat hoe u een klacht kan indienen over de Afdeling bestuursrechtspraak.

Huisregels

Om iedereen een plezierige en veilige omgeving te kunnen bieden, gelden bij de Raad van State de volgende huisregels.

Regeling Afdeling advisering

In deze regeling staat de werkwijze van de Afdeling advisering.