Consultaties


De Afdeling bestuursrechtspraak wordt regelmatig door het kabinet gevraagd wat zij vindt van wetten die in de maak zijn ('consultatie'). Het gaat daarbij om wetsvoorstellen die het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste bestuursrechter raken. Te denken valt aan een wijziging van het procesrecht of de inhoudelijke toedeling van een categorie rechtszaken aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Tijdens de consultatieperiode kan de Afdeling bestuursrechtspraak als belanghebbende haar mening geven over het wetsvoorstel en eventueel suggesties doen om de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.

Hieronder zijn de reacties vanaf 2017 te raadplegen. Let op: deze staan los van de wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State uitbrengt over wetsvoorstellen.

Wijziging tarieven tolken en vertalers

Woensdag 19 juni 2019

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Maandag 15 april 2019

Omgevingsregeling

Woensdag 6 maart 2019

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Donderdag 13 december 2018

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Donderdag 13 september 2018

Wet Instituut mijnbouwschade Groningen

Woensdag 1 augustus 2018

Experimentenwet rechtspleging

Donderdag 31 mei 2018

Wijziging van bijlage 2 Awb

Donderdag 30 mei 2018

Wijziging van de Awb en enkele wetten door nieuw omgevingsrecht

Donderdag 17 mei 2018

Wijziging Crisis- en herstelwet

Woensdag 21 maart 2018

Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

Maandag 30 oktober 2017

Aanvullingswet grondeigendom bekrachtigingsprocedure

Maandag 24 juli 2017

Generieke digitale infrastructuur

Dinsdag 6 juni 2017

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens door arrest veiligehavenbeginselen

Maandag 27 maart 2017

Invoeringswet Omgevingswet

Donderdag 9 maart 2017