Consultaties


De Afdeling bestuursrechtspraak wordt regelmatig door het kabinet gevraagd wat zij vindt van wetten die in de maak zijn ('consultatie'). Het gaat daarbij om wetsvoorstellen die het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste bestuursrechter raken. Te denken valt aan een wijziging van het procesrecht of de inhoudelijke toedeling van een categorie rechtszaken aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Tijdens de consultatieperiode kan de Afdeling bestuursrechtspraak als belanghebbende haar mening geven over het wetsvoorstel en eventueel suggesties doen om de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.

Hieronder zijn de reacties vanaf 2017 te raadplegen. Let op: deze staan los van de wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State uitbrengt over wetsvoorstellen.

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Besluit financiële bijdrage Omgevingswet

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Wijziging Wmo 2015 – geschilbeslechting

Besluit elektronisch procederen

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

Invoeringsregeling Omgevingswet

Hogere proceskostenvergoeding

Wetsvoorstel versterking Groningen tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen

Amicus curiae en kruisbenoemingen

Wijziging tarieven tolken en vertalers

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Omgevingsregeling

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Wet Instituut mijnbouwschade Groningen

Experimentenwet rechtspleging

Wijziging van bijlage 2 Awb

Wijziging van de Awb en enkele wetten door nieuw omgevingsrecht

Wijziging Crisis- en herstelwet

Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

Aanvullingswet grondeigendom bekrachtigingsprocedure

Generieke digitale infrastructuur

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens door arrest veiligehavenbeginselen

Invoeringswet Omgevingswet