Nota van wijziging bij novelle bij de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring


Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 juli 2023 aan Directeur Wetgeving en Juridische Zaken met een reactie op het consultatieverzoek over de nota van wijziging bij novelle bij de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.

’s-Gravenhage, 13 juli 2023

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Mevrouw E.D.G. Kiersch
Postbus 20301
2500 EH ‘S-GRAVENHAGE

Betreft: Consultatie Nota van wijziging bij novelle bij de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Geachte mevrouw Kiersch,

Naar aanleiding van uw brief van 3 juli 2023 deel ik u mede dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen aanleiding ziet om gebruik te maken van de geboden gelegenheid om te reageren.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

mr. B.J. van Ettekoven