Post en e-mail


Post

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken.

Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken kunt u tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur) terecht op:

Oranjestraat 15
2514 JB Den Haag

Fax: 070 - 365 13 80

E-mailadres voor algemene vragen

Voor algemene vragen over de Raad van State kunt u een e-mail sturen naar:

[email protected].

U kunt via dit e-mailadres geen (hoger)beroepschriften of andere processtukken indienen. Zie daarvoor de pagina Digitaal procederen.

Correspondentie die niet gaat over het werk van de Raad van State

De Raad van State ontvangt regelmatig brieven, formulieren en documenten, soms afkomstig van voorbeelden die op het internet te vinden zijn. Hiermee laten de afzenders in verschillende bewoordingen weten afstand te nemen van de overheid of vragen zij om betaling of om registratie van documenten. Deze correspondentie gaat niet over (hoger)beroepszaken die de Afdeling bestuursrechtspraak in behandeling heeft en ziet ook niet op een van de andere taken van de Raad van State. Dat betekent dat de Raad van State deze correspondentie slechts voor kennisgeving kan aannemen. Omdat het om grote aantallen documenten gaat, is het administratief onmogelijk om afzenders individueel te antwoorden.