Post en e-mail


Post

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken.

Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken kunt u tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur) terecht op:

Oranjestraat 15
2514 JB Den Haag

Fax: 070 - 365 13 80

E-mailadres voor algemene vragen

Voor algemene vragen over de Raad van State kunt u een e-mail sturen naar:

[email protected].

U kunt via dit e-mailadres geen (hoger)beroepschriften of andere processtukken indienen. Zie daarvoor de pagina Digitaal procederen.