Post en e-mail


Post

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken.

Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken kunt u tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur) terecht op:

Oranjestraat 15
2514 JB Den Haag.

Fax: 070 - 365 13 80

E-mail

Voor algemene vragen over de Raad van State:

E-mail: voorlichting@raadvanstate.nl

U kunt via dit e-mailadres geen (hoger)beroepschriften of andere processtukken indienen. Zie daarvoor ons e-mailprotocol.

Wilt u uw (hoger)beroepschrift digitaal indienen? Maak dan gebruik van het Digitaal loket of Mijn Zaak (op dit moment alleen nog voor advocaten in asiel- en bewaringszaken).

Woo-verzoek indienen (Wet open overheid)

Op de pagina Wet open overheid (Woo) leest u hoe u een Woo-verzoek kunt indienen.