Post en e-mail


Post

Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken.

Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken kunt u tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur) terecht op:

Oranjestraat 15
2514 JB Den Haag

Fax: 070 - 365 13 80

E-mail

Voor algemene vragen over de Raad van State kunt u een e-mail sturen naar voorlichting@raadvanstate.nl. U kunt via dit e-mailadres geen (hoger)beroepschriften of andere processtukken indienen. Zie daarvoor ons e-mailprotocol.

Wilt u uw (hoger)beroepschrift of andere processtukken digitaal indienen? Wij bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • Digitaal loket - voor burgers;
  • Portaal Mijn Zaak - voor advocaten in asiel- en bewaringszaken;
  • Veilig Mailen - voor advocaten, bestuursorganen, bedrijven en organisaties die zelf ook beschikken over een voorziening voor Veilig Mailen.