Toespraken vice-president


Toespraken, lezingen respectievelijk bijdragen van de vice-president van de Raad van State bij symposia en congressen respectievelijk in periodieken en bundels.

Toespraak bij de herdenking van slachtoffers van Japanse zeetransporten

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Zuidoost Azië 1942-1945 op Bronbeek in Arnhem op 12 september 2021.

Welkomstwoord bij de nationale herdenking 15 augustus 2021

Welkomstwoord van Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië; Indisch Monument in Den Haag, 15 augustus 2021.

Omkijken is vooruitkijken

Korte toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking in de Tweede Kamer van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië; Den Haag, 14 augustus 2021.

Investeren in vertrouwen

Lezing van vice-president Thom de Graaf over het jaarverslag van de Raad van State 2020 voor de Academie voor Wetgeving in Den Haag op 24 juni 2021.

De crisis van Zouridis nader gewogen

Bijdrage van Thom de Graaf in ‘Rechtstreeks’, periodiek voor de rechtspraak, thema Crisis in de rechtsstaat? 2021, nr. 1.

Online conference 'Evidence for Policymakers'

Speech by Mr. Thom de Graaf, vice-president of the Council of State, at the online conference 'Evidence for Policymakers' on December 15, 2020.

Boekpresentatie ‘De rechter grijpt de macht. En andere misverstanden over de democratische rechtsstaat’

Korte toespraak bij het in ontvangst nemen van het boek ‘De rechter grijpt de macht. En andere misverstanden over de democratische rechtsstaat’ van Geert Corstens en Reindert Kuiper in Den Haag op 3 december 2020.

Evenwicht en tegenwicht - Adviseurs en controleurs in de democratische rechtsstaat

Kees Lunshoflezing door Thom de Graaf in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op woensdag 18 november 2020.

Pre­sen­ta­tie Jaar­boek par­le­men­tai­re ge­schie­de­nis 2020

Toespraak van Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, bij de presentatie van het jaarboek parlementaire geschiedenis 2020 op 17 november 2020.

Boekpresentatie ‘De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?’ van prof. mr. Paul Bovend’Eert

Korte toespraak van Thom de Graaf bij het in ontvangst nemen van het boek ‘De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?’ van prof. mr. Paul Bovend’Eert in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 6 oktober 2020.

De rechtsstaat in coronatijd

Essay van Thom de Graaf in het zomernummer van Elsevier, juli 2020.

Een duurzame Raad

Voordracht van Thom de Graaf voor het Juridische Genootschap Nijmegen op 3 februari 2020.

Openingswoord bijeenkomst 65 jaar Statuut

Openingswoord van Thom de Graaf bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden te Den Haag op 16 december 2019.

Burgemeester en ondermijning

Lezing van Thom de Graaf bij de Kennissessie Burgemeester versus het criminele circuit, ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.H.B. Lamers als advocaat in Valkenburg op 29 november 2019.

65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Het gastcollege dat Thom de Graaf zou hebben gehouden aan de Universiteit van Curaçao op 4 november 2019 als daar geen stroomstoring was geweest.

Boegbeeld en aambeeld, over de rol van de burgemeester in de lokale democratie

De tweede Hayo Apothekerlezing door Thom de Graaf op donderdag 17 oktober 2019 in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek.

‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk

Toespraak van Thom de Graaf ter gelegenheid van het lustrumsymposium van de Academie voor Overheidsjuristen, ‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk op 10 september 2019 in Den Haag.

Luchtvaartpolder in perspectief

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het afscheidssymposium “Luchtvaartpolder in perspectief” in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht in Den Haag op dinsdag 9 juli 2019.

De rol van de wetgever: vijftig jaar verder

Co-referaat van van Thom de Graaf bij het preadvies van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin: “De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving in de Gotische zaal van de Raad van State op donderdag 27 juni 2019.

Eer­ste Ka­mer en te­rug­zend­recht

Korte inleiding van Thom de Graaf op het afscheidssymposium voor mr. A. Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer op 6 juni 2019.

De toegang tot het recht

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het Legal Valley-congres op maandag 15 april 2019.

Rechtsstaat, vrijheid en democratie horen bij elkaar

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van de opening van het Infocentrum WOII, Nijmegen, 23 februari 2019.

Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Leidsch Juridisch Genootschap, Leiden, 20 februari 2019