Toespraken vice-president


Toespraken, lezingen respectievelijk bijdragen van de vice-president van de Raad van State bij symposia en congressen respectievelijk in periodieken en bundels.

Leren presteren

Toespraak van mr. Thom de Graaf tijdens de Avond van de Publieke Dienstverlening in de Glazen Zaal in Den Haag op 4 juni 2024.

Weerbaar en duurzaam

Toespraak van mr. Thom de Graaf ter gelegenheid van de opening van de Week van de rechtsstaat in het gebouw van de Raad van State op dinsdag 4 juni 2024.

Innoveren in de rechtsstaat

Lezing van mr. Thom de Graaf over het jaarverslag van de Raad van State 2023 bij de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen in Den Haag op donderdag 23 mei 2024.

Toespraak bij de ambassadeurslunch bij de Raad van State

Toespraak van mr. Thom de Graaf ter gelegenheid van de ambassadeurslunch bij de Raad van State op dinsdag 16 april 2024.

Toespraak bij boekpresentatie van 'Een adres' van Michal Citroen

Korte toespraak van mr. Thom de Graaf bij de boekpresentatie van 'Een adres' van Michal Citroen in de Spuikerk in Amsterdam op 2 april 2024.

Toespraak bij de uitreiking van de Anne Vondelingprijs 2023

Toespraak van mr. Thom de Graaf bij de uitreiking van de Anne Vondelingprijs 2023 in Perscentrum Nieuwspoort op 20 maart 2024.

Toespraak bij de presentatie van het Jaarboek parlementaire geschiedenis 2023

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, bij de presentatie van het Jaarboek parlementaire geschiedenis 2023 in Den Haag op 21 november 2023.

Toespraak bij de opening van het Rölinggebouw in Groningen

Toespraak van mr. Thom de Graaf ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen op 9 november 2023.

Welkomstwoord bij het symposium ‘Viering 175 jaar Grondwet 1848’

Welkomstwoord van vice-president mr. Thom de Graaf bij het symposium ‘Viering 175 jaar Grondwet 1848’ op donderdag 2 november 2023 in de Gotische zaal.

Toespraak bij de Nationale herdenking bij het Indisch Monument op 15 augustus 2023

Toespraak Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij het begin van de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op dinsdag 15 augustus 2023.

Toespraak bij de herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië in het gebouw van de Tweede Kamer op 14 augustus 2023

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, in het gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg op 14 augustus 2023.

Niet alles kan, en zeker niet tegelijkertijd

Lezing van vice-president Thom de Graaf over het jaarverslag van de Raad van State 2022 voor de Academie voor Wetgeving in Den Haag op 22 juni 2023.

Toespraak op de Algemene Ledenvergadering van de VO-Raad

Toespraak van mr. Thom de Graaf op de Algemene Ledenvergadering van de VO-Raad in Crowne Plaza in Utrecht op donderdag 1 juni 2023.

De Staat beteugeld

Lezing van mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Rechtsstaat op dinsdag 30 mei 2023 in Paleis Kneuterdijk in Den Haag.

Keynote speech ‘Dag van het Beleid’

Keynote speech van mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State, tijdens de ‘Dag van het Beleid’ in Den Haag op 29 maart 2023.

Welkomstwoord bij de bijeenkomst over de grondwetscommissie 1848

Welkomstwoord van de vice-president van de Raad van State bij de bijeenkomst over de grondwetscommissie 1848 op donderdag 16 maart 2023 in Paleis Kneuterdijk in Den Haag

Vertrouwen in de democratische rechtsstaat

Eerste Mohamed Rabbae-lezing door mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State, in Debatpodium Arminius in Rotterdam op 7 maart 2023.

Dankwoord bij afscheid voorzitter College Aruba financieel toezicht

Dankwoord van mr. Thom de Graaf naar aanleiding van de uitreiking van de afscheidsbundel van prof. dr. Raymond Gradus bij zijn vertrek in Den Haag op 31 januari 2023.

Toespraak bij de presentatie van het Jaarboek parlementaire geschiedenis 2022

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Parlementaire Geschiedenis, bij de presentatie van het Jaarboek parlementaire geschiedenis 2022 in Den Haag op 15 november 2022.

Leren van Thorbecke? - Over vertegenwoordiging en politieke cultuur

Bijdrage van mr. Thom de Graaf aan het KNAW-symposium ‘Johan Rudolf Thorbecke 1872-1922. Erfenis en Actualiteit’ in Amsterdam op 14 oktober 2022.

Korte toespraak bij het diner dat het Koninklijk Paar en de Prinses van Oranje hebben aangeboden aan de leden van de Raad van State op 14 september 2022

Korte toespraak van mr. Thom de Graaf bij het diner dat het Koninklijk Paar en de Prinses van Oranje hebben aangeboden aan de leden van de Raad van State op 14 september 2022.

Welkomstwoord bij de herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2022

Welkomstwoord van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2022.

Toe­spraak bij de her­den­king ge­val­le­nen en slacht­of­fers voor­ma­lig Ne­der­lands-Indië in het ge­bouw van de Twee­de Ka­mer op 14 au­gus­tus 2022

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, in het gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg op 14 augustus 2022.

De burger in de internationale rechtsorde en als fundamentele speler in de democratie

Essay van mr. Thom de Graaf in het zomernummer van Elsevier Weekblad (EW), juli 2022.

Inleiding bij deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer

Inleiding van de vice-president van de Raad van State tijdens de deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer op 10 mei 2022 ter voorbereiding op het debat over de staat van de rechtsstaat.

Toespraak bij de jaarlijkse ambassadeursbijeenkomst

De Engelstalige toespraak van mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, bij de ontvangst van een groep ambassadeurs uit de EU- en enkele G20-landen bij de Raad van State op 31 maart 2022.

Drie hoeraatjes voor de burger

Lezing van mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, voor de Jan Brouwer Conferentie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op 24 januari 2022.

Toespraak bij de binnengeleiding van de Prinses van Oranje in de Raad van State

Toespraak van vice-president Thom de Graaf tijdens de buitengewone vergadering van de Raad van State ter gelegenheid van de binnengeleiding van de Prinses van Oranje in de Raad van State op 8 december 2021.

Toespraak bij de herdenking van slachtoffers van Japanse zeetransporten

Toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Zuidoost Azië 1942-1945 op Bronbeek in Arnhem op 12 september 2021.

Welkomstwoord van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2022.

Toespraak bij de herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2022.

Omkijken is vooruitkijken

Korte toespraak van mr. Thom de Graaf, voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, bij de herdenking in de Tweede Kamer van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië; Den Haag, 14 augustus 2021.

Investeren in vertrouwen

Lezing van vice-president Thom de Graaf over het jaarverslag van de Raad van State 2020 voor de Academie voor Wetgeving in Den Haag op 24 juni 2021.

De crisis van Zouridis nader gewogen

Bijdrage van Thom de Graaf in ‘Rechtstreeks’, periodiek voor de rechtspraak, thema Crisis in de rechtsstaat? 2021, nr. 1.

Online conference 'Evidence for Policymakers'

Speech by Mr. Thom de Graaf, vice-president of the Council of State, at the online conference 'Evidence for Policymakers' on December 15, 2020.

Boekpresentatie ‘De rechter grijpt de macht. En andere misverstanden over de democratische rechtsstaat’

Korte toespraak bij het in ontvangst nemen van het boek ‘De rechter grijpt de macht. En andere misverstanden over de democratische rechtsstaat’ van Geert Corstens en Reindert Kuiper in Den Haag op 3 december 2020.

Evenwicht en tegenwicht - Adviseurs en controleurs in de democratische rechtsstaat

Kees Lunshoflezing door Thom de Graaf in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op woensdag 18 november 2020.

Pre­sen­ta­tie Jaar­boek par­le­men­tai­re ge­schie­de­nis 2020

Toespraak van Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, bij de presentatie van het jaarboek parlementaire geschiedenis 2020 op 17 november 2020.

Boekpresentatie ‘De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?’ van prof. mr. Paul Bovend’Eert

Korte toespraak van Thom de Graaf bij het in ontvangst nemen van het boek ‘De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?’ van prof. mr. Paul Bovend’Eert in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 6 oktober 2020.

De rechtsstaat in coronatijd

Essay van Thom de Graaf in het zomernummer van Elsevier, juli 2020.

Een duurzame Raad

Voordracht van Thom de Graaf voor het Juridische Genootschap Nijmegen op 3 februari 2020.

Openingswoord bijeenkomst 65 jaar Statuut

Openingswoord van Thom de Graaf bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden te Den Haag op 16 december 2019.

Burgemeester en ondermijning

Lezing van Thom de Graaf bij de Kennissessie Burgemeester versus het criminele circuit, ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.H.B. Lamers als advocaat in Valkenburg op 29 november 2019.

65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Het gastcollege dat Thom de Graaf zou hebben gehouden aan de Universiteit van Curaçao op 4 november 2019 als daar geen stroomstoring was geweest.

Boegbeeld en aambeeld, over de rol van de burgemeester in de lokale democratie

De tweede Hayo Apothekerlezing door Thom de Graaf op donderdag 17 oktober 2019 in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek.

‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk

Toespraak van Thom de Graaf ter gelegenheid van het lustrumsymposium van de Academie voor Overheidsjuristen, ‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk op 10 september 2019 in Den Haag.

Luchtvaartpolder in perspectief

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het afscheidssymposium “Luchtvaartpolder in perspectief” in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht in Den Haag op dinsdag 9 juli 2019.

De rol van de wetgever: vijftig jaar verder

Co-referaat van van Thom de Graaf bij het preadvies van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin: “De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving in de Gotische zaal van de Raad van State op donderdag 27 juni 2019.

Eer­ste Ka­mer en te­rug­zend­recht

Korte inleiding van Thom de Graaf op het afscheidssymposium voor mr. A. Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer op 6 juni 2019.

De toegang tot het recht

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het Legal Valley-congres op maandag 15 april 2019.

Rechtsstaat, vrijheid en democratie horen bij elkaar

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van de opening van het Infocentrum WOII, Nijmegen, 23 februari 2019.

Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Leidsch Juridisch Genootschap, Leiden, 20 februari 2019