Adviezen


aantal resultaten: 9927
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het Arbeidsveiligheidsbesluit IV Caribisch Nederland.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting.

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Verzoek om voorlichting democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie.

Nota van wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen met een psychische stoornis.

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering benzine E10.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting