Adviezen


aantal resultaten: 10411
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten.

Onwerpbesluit tot wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

onteigeningsplannen Leegveld Deurne en Leegveld Deurne-2

Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

Ontwerpbesluit tot wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met het herstel van een omissie (lozen zeeschepen).

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente West Betuwe (onteigeningsplan PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid).

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006 in verband met herijking van bedragen.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting