Over ons


De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in de Grondwet is geregeld. Hij heeft een eigen taak in de democratische rechtsstaat, die hij onafhankelijk van de regering uitvoert.

Raad van State in het kort

De Raad van State heeft meerdere taken: wetgevingsadviseur, hoogste bestuursrechter en toezichthouder voor begrotingsregels. Er is ook een Raad van State van het Koninkrijk.

Organisatie

Hoe zit de organisatie van de Raad van State in elkaar? Hoe zijn de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak samengesteld? Een overzicht.

Geschiedenis

De Raad van State is opgericht in 1531. Begonnen als adviseur van de landvoogd heeft de Raad zich ontwikkeld tot rechter en wetgevingsadviseur.

Advisering

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling advisering kan ook ongevraagd advies geven aan regering en parlement, dus zonder dat er een concreet wetsvoorstel voorligt.

Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij doet uitspraken over geschillen tussen burgers en de overheid, maar ook over geschillen tussen overheden onderling.

Begrotingstoezicht

Sinds 1 januari 2014 houdt de Afdeling advisering van de Raad van State toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels. Deze taak vloeit voort uit het Stabiliteitsverdrag dat 25 EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten.

Toetsing Klimaatwet

Met ingang van 1 september 2019 heeft Nederland een Klimaatwet. Het doel van deze wet is om de uitstoot van broeikasgassen, zoals C02, te verminderen. Een teveel aan broeikasgassen in de lucht verandert het klimaat en heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur.