Studies en onderzoeken


Onderstaande publicaties kunt u downloaden in pdf-formaat of in gedrukte vorm bestellen zolang de voorraad strekt.

Jaarverslag commissie rechtseenheid bestuursrecht 2019

Het volledige jaaroverzicht 2019 van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht (januari 2020).

Jaarverslag commissie rechtseenheid bestuursrecht 2018

Het volledige jaaroverzicht 2018 van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. (januari 2019)

De amicus curiae geëvalueerd

Over de eerste indrukken van de inzet van het instrument van de amicus curiae in procedures voor de Afdeling bestuursrechtspraak. (oktober 2018)

Klantwaarderingsonderzoek Bestuursrechtspraak 2017

Resultaten van het klantwaarderingsonderzoek dat de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 heeft laten uitvoeren bij juridische professionals en rechtszoekenden. (juli 2018)

Klimaatbeleid in wetgeving en akkoorden

Verslag van de expertbijeenkomst van de Raad van State op 20 maart 2018 over klimaatwetgeving. Over klimaatwetten in het buitenland, het Europese juridische kader, en de juridische en bestuurlijke inbedding van de akkoorden die het kabinet wil sluiten. (mei 2018)

Rapport De staat van de euro

Voorlichting van de Afdeling advisering over verbetering van de naleving van Europese afspraken en over de voor- en nadelen van verschillende opties voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie. (november 2017)

The State of the Euro

Advice of the Advisory Division of the Council of State issued at the request of the Dutch House of Representatives concerning the future of the Euro and the Economic and Monetary Union. (november 2017)

En nu verder!

Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke domein. (november 2016)

Herijking van het primaat van de wetgever: de betekenis van kaderwetgeving en delegatie

Op verzoek van de Raad van State heeft de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar het primaat van de wetgever. Het onderzoek omvat onder meer een theoretisch onderzoek naar de begrippen ‘kaderwet’ en ‘primaat van de wetgever’ en een onderzoek naar 25 wetgevingsvoorstellen met veel delegatiebepalingen. (november 2013)

Het kán beter; interbestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd

Derde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. (mei 2013)

Verslag van symposium 'Doel en functie van de Bestuursrechtspraak'

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 29 september 2011 heeft georganiseerd over het rapport 'Doel en functie van de Bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst'. (april 2012)

Juridische betekenis van het begrip 'rechtsstaat'

Als vierde deel in de reeks Studies en rapporten is het boek 'Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de legisprudentie & jurisprudentie van de Raad van State' verschenen. (december 2011)

Doel en functie van de bestuursrechtspraak

Als derde deel in de reeks Studies en rapporten is het boek 'Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst' verschenen. (september 2011)

Verslag van symposium 'Rol en betekenis van de Grondwet'

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 25 mei 2010 heeft georganiseerd over het rapport 'Rol en betekenis van de Grondwet'. (september 2010)

Verslag van symposium Motivering bij rechtsvorming

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 12 november 2009 heeft georganiseerd over het rapport 'Motivering bij rechtsvorming'. (augustus 2010)

Rol en betekenis van de Grondwet

Constitutionele toetsing in relatie tot de Raad van State. (mei 2010)

EU besluiten in de Nederlandse rechtsorde

Op weg naar een draaiboek voor een houdbaar en geïntegreerd wetgevingsproces. (januari 2010)

Methoden van omzetting van EU-recht in het Nederlandse recht

Onderzoeksrapport ten behoeve van de Raad van State. (januari 2010)

Motivering bij rechtsvorming

Onderzoek naar de motivering van uitspraken met een rechtsvormend element door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (november 2009)

Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan

Tweede periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. (augustus 2009)

Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen

Eerste periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. (november 2006)

Bestelformulier

Publicaties

Met dit formulier kunt u één of meerdere publicaties bestellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.