Voortgang procedure


U kunt zelf nagaan wat de voortgang is van een bepaalde procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt hieronder een nummer van een zaak invullen en op de knop ‘Verzenden’ klikken.

Voortgang procedure
zaaknummer in dit formaat invoeren: negen cijfers/een cijfer (000000000/0)

Deze service werkt voor:

  • Hoofdzaken en voorlopige voorzieningen van de Omgevingskamer
  • Hoofdzaken en voorlopige voorzieningen van de Algemene kamer
  • Hoofdzaken van de Vreemdelingenkamer waarvan het zaaknummer op 'V6' eindigt (Wet arbeid vreemdelingen, inburgering, remigratie en naturalisatie) Deze service werkt niet voor: Alle andere zaken van de Vreemdelingenkamer Bijzondere procedures, zoals verzet en wraking

Deze service werkt niet voor:

  • Alle andere zaken van de Vreemdelingenkamer
  • Bijzondere procedures, zoals verzet en wraking