Adviezen


aantal resultaten: 10827
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Rijkswet Aruba financieel toezicht.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting