Adviezen


aantal resultaten: 10087
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

wijziging van de Telecommunicatiewet ter invoering van toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen.

Wijziging Telecommunicatiewet ivm verlagen overstapdrempel.

wijziging van de Postwet 2009 (toegang, flexibilisering, borging UPD en arbeidsbescherming postbezorgers).

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Westerkwartier.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Boekel.

, wijziging Consulair besluit mbt posten die bevoegd zijn tot het opmaken van geboorte- en overlijdensakten.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting