Adviezen


aantal resultaten: 10269
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van BZK (VII) voor het jaar 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2020.

Ontwerp-Miljoenennota 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) voor het jaar 2020.

Belastingplan 2020 deel 1.

Belastingplan 2020 deel 2.

Belastingplan 2020 deel 3.

Belastingplan 2020 deel 4.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting