Adviezen


aantal resultaten: 10337
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Besluit houdende regels over de eigen bijdrage voor deeltijdverblijf.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met levensfase-uren.

Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 ter implementatie van resolutie 2018-II van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting