Adviezen


aantal resultaten: 128
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet inzake goedkeuring EU - Armenië CEPA, Brussel (Trb. 2018, 41).

Uitvoeringswet Verordening Europees Burgerinitiatief.

Wijziging Kieswet aanpassing tijdelijke vervangingsregeling zwangerschap en bevalling of ziekte.

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche).

Ontwerpbesluit aanpassing Besluit Kapittel voor de civiele orden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie o.a. invoering normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Aanpassingsbesluit Wnra.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting