Adviezen


aantal resultaten: 96
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief.

Verzoek om voorlichting met betrekking tot de instelling van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities.

Spoedwet aanpak stikstof.

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof).

Wijziging Besluit SUWI in verband met verdere verlenging van de registratieduur van arbeidsbeperkten.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting