Adviezen


aantal resultaten: 70
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet.

voorstel van wet houdende Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging to nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen o.a. inzake de verkiezing

Evaluatiewet Wfpp

Voorstel van wet tot wijziging van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Voorstel van wet tot wijziging van de Grondwet in verband met de herijking van de grondwetsherzieningsprocedure.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting