Over Mijn Zaak

Mijn Zaak is het digitaal portaal van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mijn Zaak nog alleen voor advocaten in asiel- en bewaringszaken

Mijn Zaak is op dit moment nog uitsluitend bedoeld voor advocaten om digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken.

In andere zaken dan asiel- en bewaringszaken kunnen advocaten, bedrijven, organisaties en bestuursorganen digitaal procederen via de Veilig Mailen-methode als zij aan hun kant aan de technische vereisten hiervoor voldoen. Lees meer over Veilig Mailen op onze website.

Burgers kunnen digitaal procederen via het digitaal loket op deze website.

Geheime stukken niet via Mijn Zaak

Wilt u in een procedure geheime stukken inbrengen, als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht, dan moet u deze stukken niet via Mijn Zaak indienen. Die stukken kunt u aanbieden op de wijze zoals beschreven is in het Procesreglement bestuursrecht 2017.

Vraag en antwoord

Meest gestelde vragen over inloggen in Mijn Zaak.

Heeft u vragen over de werking van Mijn Zaak?

Nadat u bent ingelogd in Mijn Zaak vindt u op de pagina ‘Help’ een handleiding, antwoorden op veelgestelde vragen over de werking van het portaal en informatie over de helpdesk waar u met (technische) vragen over de werking van Mijn Zaak terechtkunt.

Actuele storingsinformatie

Er zijn op dit moment geen geplande onderhoudswerkzaamheden.

Storing en onderhoud

Historie van storingsmeldingen en gepland en afgehandeld onderhoud.

Digitaal procederen in Mijn Zaak