Over Mijn Zaak

Mijn Zaak is het digitaal portaal van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mijn Zaak nog alleen voor advocaten in asiel- en bewaringszaken

Mijn Zaak is op dit moment nog uitsluitend bedoeld voor advocaten om digitaal te procederen in asiel- en bewaringszaken.

Voor particulieren, bedrijven en andere organisaties is het dus nog niet mogelijk digitaal te procederen. Digitaal procederen in andere soorten zaken dan asiel en bewaring kan momenteel nog niet. De komende jaren wordt digitaal procederen stapsgewijs uitgebreid.

Geheime stukken niet via Mijn Zaak

Wilt u in een procedure geheime stukken inbrengen, als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht, dan moet u deze stukken niet via Mijn Zaak indienen. Die stukken kunt u aanbieden op de wijze zoals beschreven is in het Procesreglement bestuursrecht 2017.

Inloggen met Advocatenpas

Houd voor het inloggen in Mijn Zaak uw Advocatenpas met reader paraat.

Vraag en antwoord

Meest gestelde vragen over inloggen in Mijn Zaak.

Heeft u vragen over de werking van Mijn Zaak?

Nadat u bent ingelogd in Mijn Zaak vindt u op de pagina ‘Help’ een handleiding, antwoorden op veelgestelde vragen over de werking van het portaal en informatie over de helpdesk waar u met (technische) vragen over de werking van Mijn Zaak terechtkunt.

Digitaal procederen in Mijn Zaak

Actuele storingsinformatie

Gepland onderhoud

Wegens onderhoud Mijn Zaak niet beschikbaar

Datum publicatie: 14-10-2019

Van 22-10-2019 - 08.00 uur tot 22-10-2019 - 09.00 uur

Omschrijving
In verband met onderhoudswerkzaamheden is Mijn Zaak niet beschikbaar van 22-10-2019 - 08.00 uur tot (naar verwachting) 22-10-2019 - 09.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Momenteel is digitaal procederen nog op vrijwillige basis.

U kunt een procedure starten per fax. De faxen worden verwerkt tijdens de reguliere openingstijden (08.30 uur - 17.00 uur). Dit betekent dat faxen die binnenkomen buiten de reguliere openingstijden pas gelezen en verwerkt worden op de eerstvolgende werkdag. Het faxnummer is 070 - 365 13 80. Het is niet mogelijk om per e-mail hoger beroep in te stellen.

Als voor een voorlopige uitspraak een voorziening nodig is die niet kan wachten tot de gewone openingstijden, dan dient u contact op te nemen met het algemene telefoonnummer van de Raad van State. Dit nummer is: 070 – 426 44 26. Faxen worden alleen verwerkt tijdens kantooruren.

Storing en onderhoud

Historie van storingsmeldingen en gepland en afgehandeld onderhoud.