Benoeming van nieuwe staatsraden

Gepubliceerd op 26 april 2024

Mr. J.H. (Janneke) Gerards en Mr. C.G. (Kees) van der Staaij worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Mr. F.R. (Frits) Salomons wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De ministerraad heeft vandaag (26 april 2024) ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen. De benoeming van Janneke Gerards gaat in op 15 augustus 2024, van Kees van der Staaij op 1 juni 2024 en van Frits Salomons op 29 mei 2024.

Janneke Gerards (1976) is nu hoogleraar fundamentele rechten bij de Universiteit Utrecht en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Eerder is zij hoogleraar geweest bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Leiden. Janneke Gerards heeft staats- en bestuursrecht gestudeerd en is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Kees van der Staaij (1968) is momenteel gezant maritieme maakindustrie. Van 1998 tot 2023 is hij Tweede Kamerlid geweest van de SGP en vanaf 2010 fractievoorzitter. Daarvoor werkte Kees van der Staaij als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Frits Salomons (1962) is raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad en wordt nu tevens staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak. Zijn benoeming houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid.