Netwerk van Europese begrotingsautoriteiten


De Afdeling advisering van de Raad van State maakt als Nederlandse toezichthouder van de begrotingsregels ook deel uit van het Europese netwerk van onafhankelijke begrotingsautoriteiten. Staatsraad Richard van Zwol is op dit moment voorzitter van het netwerk.

Het netwerk werd opgericht op 11 september 2015 in Bratislava en bestaat op dit moment uit begrotingsautoriteiten uit 27 verschillende Europese landen.

Binnen het netwerk wisselen de begrotingsautoriteiten informatie en expertise uit over gemeenschappelijke onderwerpen. Elk jaar publiceert het netwerk verschillende rapporten, waaronder de ‘European Fiscal Monitor’. Het bevat bijdragen van de diverse Europese onafhankelijke begrotingsautoriteiten over de belangrijkste gebeurtenissen en uitdagingen in de Europese economieën, de overheidsfinanciën en de fiscale kaders van de EU-lidstaten.


Lees hier de verschillende publicaties van het Network of European Union Independent Fiscal Institutions.