Expertisekring Begrotingstoezicht


De Afdeling advisering wordt op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciën gehoord over de Miljoenennota. Door deze wet zijn de taken van de Afdeling advisering per 1 januari 2014 uitgebreid. Zij is de instantie in Nederland die is belast met het onafhankelijk begrotingstoezicht op de naleving van begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, wil de Afdeling advisering een beroep kunnen doen op externe deskundigen met een bijzondere expertise op het vakgebied.

Samenstelling

Daarvoor heeft de vice-president van de Raad van State in maart 2022 een Expertisekring Miljoenennota/Onafhankelijk begrotingstoezicht ingesteld.

Deze expertisekring bestaat uit:

drs. A.P.W. (Ad) Melkert (voorzitter)

prof. dr. R.M.W.J. (Roel) Beetsma

prof. dr. E. (Elbert) Dijkgraaf

mr. A.J. (Joanne) Kellermann

dr. S.M.W. (Sandra) Phlippen

Achtergrond

Op grond van de Wet op de Raad van State en de Regeling van werkzaamheden van de Afdeling advisering moet de Afdeling advisering in bepaalde gevallen een beroep kunnen doen op externe deskundigen. Zij kan daarvoor een expertisekring instellen.