Rapportages begrotingstoezicht


Twee of drie keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. Dit doet zij in het voor- en najaar. Door op deze momenten te rapporteren, sluit de Afdeling advisering aan bij de belangrijkste momenten in het begrotingsproces, zowel nationaal als Europees.

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2024

Ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2024 en sep­tem­ber­rap­por­ta­ge be­gro­tings­toe­zicht 2023

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2023

Ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2023 en sep­tem­ber­rap­por­ta­ge be­gro­tings­toe­zicht 2022

Junirapportage Begrotingstoezicht 2022

Aprilrapportage Begrotingstoezicht 2022

Brief over het begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet

Ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2022 en sep­tem­ber­rap­por­ta­ge be­gro­tings­toe­zicht 2021

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2021

Advies Miljoenennota 2021 en septemberrapportage begrotingstoezicht 2020

Brief aan de minister van Financiën over het Stabiliteitsprogramma

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2019

Vrijdag 13 september 2019

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2019

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2018

Maandag 17 september 2018

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2018

Vrijdag 12 april 2018

Tussentijdse rapportage Begrotingstoezicht 2017

Vrijdag 3 november 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 14 september 2017

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 13 april 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 16 september 2016

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 8 april 2016

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 14 september 2015

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 13 april 2015