Rapportages begrotingstoezicht


Drie keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. Dit doet zij in april, juni en september. Door op deze momenten te rapporteren, sluit de Afdeling advisering aan bij de belangrijkste momenten in het begrotingsproces, zowel nationaal als Europees.

Ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2023 en sep­tem­ber­rap­por­ta­ge be­gro­tings­toe­zicht 2022

Junirapportage Begrotingstoezicht 2022

Aprilrapportage Begrotingstoezicht 2022

Brief over het begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet

Ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2022 en sep­tem­ber­rap­por­ta­ge be­gro­tings­toe­zicht 2021

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2021

Advies Miljoenennota 2021 en septemberrapportage begrotingstoezicht 2020

Brief aan de minister van Financiën over het Stabiliteitsprogramma

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2019

Vrijdag 13 september 2019

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2019

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2018

Maandag 17 september 2018

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2018

Vrijdag 12 april 2018

Tussentijdse rapportage Begrotingstoezicht 2017

Vrijdag 3 november 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 14 september 2017

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 13 april 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 16 september 2016

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 8 april 2016

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 14 september 2015

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 13 april 2015