Rapportages begrotingstoezicht


Twee keer per jaar

Twee keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. Dit doet zij in april en in september. Door op deze momenten te rapporteren, sluit de Afdeling advisering aan bij de belangrijkste momenten in het begrotingsproces, zowel nationaal als Europees.

Sep­tem­ber­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2021 en ad­vies Mil­joe­nen­no­ta 2022

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2021

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2020 en advies Miljoenennota 2021

Brief aan de minister van Financiën over het Stabiliteitsprogramma

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2019

Vrijdag 13 september 2019

Voor­jaars­rap­por­ta­ge Be­gro­tings­toe­zicht 2019

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2018

Maandag 17 september 2018

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2018

Vrijdag 12 april 2018

Tussentijdse rapportage Begrotingstoezicht 2017

Vrijdag 3 november 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 14 september 2017

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2017

Donderdag 13 april 2017

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 16 september 2016

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2016

Vrijdag 8 april 2016

Septemberrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 14 september 2015

Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015

Maandag 13 april 2015