Afdeling advisering geeft aanbevelingen bij begrotingsbeleid van het nieuwe kabinet

Gepubliceerd op 14 januari 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State roept het nieuwe kabinet op om duidelijke begrotingsankers vast te stellen voor deze kabinetsperiode om de begrotingsdiscipline te bevorderen. Dit staat in een brief die de Afdeling advisering aan minister van Financiën Kaag heeft gestuurd in aanloop naar het parlementair debat over de regeringsverklaring dat volgende week plaatsvindt. Zij geeft in de brief enkele aanbevelingen bij het begrotingsbeleid van het kabinet Rutte IV. Zij doet dit vanuit haar rol als onafhankelijke begrotingstoezichthouder. Met deze aanbevelingen loopt de Afdeling advisering vooruit op haar reguliere voorjaarsrapportage over de naleving van de (Europese) begrotingsregels. Deze voorjaarsrapportage wordt elk jaar in april uitgebracht.

Advies Miljoenennota 2022

In deze brief borduurt de Afdeling advisering voort op eerdere rapportages en adviezen, waaronder het advies bij de Miljoenennota 2022. Daarin heeft zij onder meer gewezen op het belang van begrotingsbeleid vanuit democratisch perspectief, de effectuering van het budgetrecht van het parlement en de transparantie van de begrotingsinformatie.

Aanbevelingen

De Afdeling advisering komt in de brief aan de minister van Financiën tot de volgende aanbevelingen.

  • Maak bij de Voorjaarsnota duidelijk op welk(e) anker(s) voor de middellangetermijn zal worden gestuurd en hoe sturing hierop zal worden vormgegeven. Verduidelijk tevens de begrotingsankers in het voorjaar met meerjarige saldo- en schuldramingen. Geef ook aan hoe om te gaan met de door het Centraal Planbureau geraamde afstand tot de Europese norm voor het structureel saldo (een raming van -3,1% bbp tegenover een saldo van maximaal -0,5% bbp).
  • Betrek het parlement actief bij de hoofdbesluitvorming in het voorjaar en stel het parlement in staat zijn budgetrecht materieel te effectueren.
  • Stel nog dit voorjaar een transparant en meerjarig budgettair kader vast voor en met medeoverheden.
  • De kwaliteit van uitgaven telt. Versterk daarvoor de keten van beleid (inclusief brede welvaartindicatoren), de wetgeving en de uitvoering(stoetsen).

Voorjaarsrapportage in april

Na de raming van het effect van de beleidsvoornemens op de begrotingsnormen zal de Afdeling advisering in april van dit jaar in de zogenoemde Voorjaarsrapportage een meer gedetailleerde rapportage opstellen. Zij zal dat doen op basis van het Stabiliteitsprogramma van de regering en de voorjaarsraming van het Centraal Planbureau.


Rapportgae Begrotingstoezicht

Lees hier de volledige tekst van de brief van de Afdeling advisering met de aanbevelingen aan de minister van Financiën.