Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen


Lid van de Raad van State

Geboren in Willemstad (Curaçao) op 9 maart 1957

Opleiding

Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepromoveerd in 1989 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Studie Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan

Docent arbeidsrecht, sociaal recht en vennootschapsrecht in het hoger beroepsonderwijs
Medewerker staatsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
Universitair docent rechtsfilosofie Katholieke Universiteit Nijmegen
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Utrecht
Hoogleraar onderwijsrecht Universiteit van Tilburg en Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoogleraar rechtsfilosofie Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoogleraar staats- en bestuursrecht en onderwijsrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Staatsraad, sinds 1 februari 2008
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: lid van de Raad van State)

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het onderwijsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (0,0 fte);
Hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (0,1 fte);
Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venice Commission);
Plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten;
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht;
Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.