Mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels


Staatsraad

Geboren in Breda op 8 augustus 1958

Opleiding

Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Advocaat te Breda, met een praktijk op het terrein van het bestuursrecht en het grensgebied tussen bestuursrecht en privaatrecht
Deeltijd hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen
Voorzitter van de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol
Lid van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatwetgeving
Staatsraad, sinds 1 september 2014
Voorzitter van Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen (van maart 2018 tot 15 februari 2019; tijdens deze periode heeft staatsraad Van Ravels al zijn werkzaamheden voor de Afdeling bestuursrechtspraak tijdelijk neergelegd)

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar Onderneming en Overheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen (onbezoldigd);
Hoofddocent Beroepsopleiding gemeentejuristen;
Docent Grotius Academie;
Lid van de redactie Modellen voor de Rechtspraktijk;
Redacteur van Tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid;
Lid van de Redactieraad van Bouwrecht;
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Goede Doelen.


Mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels