Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss


Staatsraad

Geboren in Den Haag op 31 oktober 1957

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 1992 aan de Universiteit Utrecht
Eredoctor Universiteit Miskolc Hongarije 2010

Loopbaan

Universitair docent sociaal recht aan de Universiteit van Tilburg
Universitair hoofddocent sociaal recht aan de Universiteit Maastricht
Raadadviseur Directie Wetgeving bij het Ministerie van Justitie (deeltijd)
Consulent en hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Universiteit Maastricht (deeltijd)
Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden
Staatsraad, sinds 1 april 2012

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden;
Lid Study Group on a Restatement of European Labour Law;
Lid redactie tijdschrift European Labour Law Journal (ELLJ);
Lid Scientific Committee Netwerk arbeidsrechtexperts Europese Commissie;
Bewerker van deel 7-V van de Asser-serie over de arbeidsovereenkomst c.a.; 
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag.