Mr. H. (Hilal) Benek


Staatsraad

Geboren in Deventer op 1 september 1972

Opleiding

Studie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht
RAIO-opleiding in ‘s-Hertogenbosch

Loopbaan

Rijkstrainee bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Gerechtsauditeur bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Rechter in de rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Rechter in de rechtbank Oost-Brabant
Rechter in de rechtbank Midden-Nederland
Raadsheer in de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 mei 2022

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.