Mr P.J. (Peter) Wattel


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Rotterdam op 28 april 1956

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Bureau voor Rechtshulp Groningen
Finance trainee, Koninklijke/Shell groep Den Haag
Universitair docent privaatrecht, Rijksuniversiteit Maastricht
Universitair docent publiekrecht, Rijksuniversiteit Maastricht
Universitair hoofddocent belastingrecht, Universiteit van Amsterdam
Bijzonder hoogleraar Europees belastingrecht Universiteit van Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Of counsel Ernst & Young Tax Advisers
Hoogleraar internationaal belastingrecht, Universiteit van Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak als staatsraad advocaat-generaal, sinds 1 januari 2018

Huidige nevenfuncties

Lid, afdeling Letterkunde, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;
Redacteur, Nederlands Juristen Blad;
Hoogleraar Europees belastingrecht, Universiteit van Amsterdam;
Auteur bij diverse wetenschappelijke uitgevers;
Raadsheer advocaat-generaal bij de Centrale Raad van Beroep;
Raadsheer advocaat-generaal bij de College van Beroep voor het bedrijfsleven;

(N.B. Hoofdfunctie is: advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden)