Mr. P.H.A. (Peter) Knol


Staatsraad

Geboren op 19 oktober 1969 in Breda

Opleiding

Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Loopbaan

Advocaat bij advocatenkantoor NautaDutilh in Amsterdam
Rechter in opleiding in de rechtbank Amsterdam
Rechter in de rechtbank Amsterdam
Senior rechter in de rechtbank Amsterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 maart 2019

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht;
Lid (ad hoc) van de bezwaarcommissie van Huis voor Klokkenluiders;
Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen.


Mr. P.H.A. (Peter) Knol