Mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven


Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Geboren in Hilversum op 23 september 1959

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Conservatorium in Hilversum

Loopbaan

Beroepsmuzikant
Beambte beroepszaken GAK Zwolle
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Rechter in de arrondissementsrechtbank in Amsterdam
Vice-president in de arrondissementsrechtbank in Amsterdam
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Senior rechter inhoudelijk adviseur bij de rechtbank Midden-Nederland
Staatsraad, sinds 1 januari 2014
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 mei 2017

Huidige nevenfuncties

Bijzonder hoogleraar staats- en bestuursrecht (met een zogenoemde nul-aanstelling), in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit van Amsterdam;
Lid van de redactie van Overheid en Aansprakelijkheid;
Lid van de Werkgroep Goede Buren Eemnes;
Raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep;
Plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.


Mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven