Mr. M. (Marion) Soffers


Staatsraad

Geboren op 22 februari 1966 in Monster

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht

Loopbaan

Bedrijfsjurist bij NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost
Advocaat in Den Haag
Rechter in de rechtbank Rotterdam
Rechter in de rechtbank Den Haag
Senior rechter inhoudelijk in de rechtbank Den Haag
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg Aruba
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 augustus 2021

Huidige nevenfuncties

Geen.