Mr. A.L.J. (Nastja) van Strien


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Groningen op 7 november 1961

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd in 1996 aan de Universiteit Leiden

Loopbaan

Wetenschappelijk assistent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent/hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Raadheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag
Raadsheer respectievelijk senior raadsheer en vice-president in het gerechtshof Den Haag
(tevens) raadsadviseur bij de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid, sector straf- en sanctierecht
Raadsheer in de Hoge Raad
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 augustus 2021

Huidige nevenfuncties

Geen.

(N.B. Hoofdfunctie: raadsheer in de Hoge Raad)