Dr. W.D. (Mirjam) Bult-Spiering


Staatsraad

Geboren in Waalwijk op 12 augustus 1971

Opleiding

Studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente
Gepromoveerd in 2003 aan de Universiteit Twente

Loopbaan

Wetenschapper aan de Universiteit Twente
Onderzoeksmanager bij de rekenkamer van de gemeente Enschede
Federatiesecretaris van 3TU (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente)
Segmentleider Onderwijs & Onderzoek bij KPMG Management Consultants
Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente
Staatsraad in de Afdeling advisering, sinds 1 september 2021

Huidige nevenfuncties

Lid van de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht;
Lid van de raad van commissarissen van Idealis;
Voorzitter van de beoordelingscommissie van het Regionaal Investeringsfonds mbo;
Lid van de onderzoeksbegeleidingscommissie voor publiek-private samenwerking in het mbo;
Lid van de raad van commissarissen van de Twente Board.