Mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Kampen op 28 april 1974

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 2001 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland
Hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak als staatsraad advocaat-generaal, sinds 1 oktober 2021

Huidige nevenfuncties

Lid kernredactie en annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen;
Voorzitter van de redactieraad en annotator Tijdschrift voor Bouwrecht;
Redacteur en annotator Milieu & Recht;
Annotator Ars Aequi;
Lid van de Commissie van bijstand van de Vereniging van Milieurecht Advocaten;
Docent bij het Studiecentrum Rechtspleging, CPO, de Grotius Academie en het Instituut voor Bouwrecht.

(N.B. Hoofdfunctie is: hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen)