Drs. R.A. (Andy) Lee


Staatsraad van het Koninkrijk

Geboren in Aruba

Opleiding

Studie Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan

Beleidsmedewerker bij de Dienst Economische Zaken van het Eilandgebied Curaçao
Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek Aruba
Lid van de Staten van Aruba voor de Arubaanse Volkspartij
Voorzitter van de Staten van Aruba
Raadadviseur voor de minister van Algemene Zaken van Aruba
Gevolmachtigd minister voor Aruba in Washington
Hoofd van de afdeling Onderzoek van de Centrale Bank van Aruba
Staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba, sinds 1 januari 2024

Huidige nevenfuncties

(Nog niet bekend, worden binnenkort gepubliceerd)