Mr. drs. J.H. (Jan) van Breda


Staatsraad

Geboren op 10 januari 1964 in Apeldoorn

Opleiding

Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht
Rechtenstudie aan de Open Universiteit

Loopbaan

Stafjurist en later senior jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Rechter en later senior rechter en kwaliteitscoördinator in de rechtbank Zutphen, daarna rechtbank Gelderland
Lector bestuursrecht bij Studiecentrum Rechtspleging
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 november 2021

Huidige nevenfuncties

Beoordelaar bij de Beroepsopleiding Advocatuur;
Docent bij Studiecentrum Rechtspleging;
Voorzitter van het Tolkien Genootschap ‘Unquendor’.