Mr. dr. G. (Dineke) de Groot


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Haarlem op 11 juli 1965

Opleiding

Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije studierichting Letteren aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Gepromoveerd in 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Loopbaan

Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Gerechtsauditeur/rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam
Vicepresident/senior rechter in de rechtbank Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem
Bijzonder hoogleraar rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, sinds 2018 vice-president
President van de Hoge Raad, sinds 1 november 2020
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 november 2020

Huidige nevenfuncties

Redacteur bij uitgeverij Kluwer;
Lid van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht;
Bijzonder hoogleraar rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

(N.B. Hoofdfunctie: president van de Hoge Raad der Nederlanden)


Mr. dr. G. (Dineke) de Groot