Mr. R.W.L. (Ruurd) Koopmans


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Heerlen op 5 januari 1959

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
RAIO-opleiding

Loopbaan

Gerechtsauditeur bij de Raad van Beroep in Amsterdam
Rechter en teamvoorzitter in de rechtbank Amsterdam
Vice-president van de rechtbank Amsterdam
Voorzitter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam
Programmamanager bij de Raad voor de rechtspraak
Directeur Juridische Zaken bij de Sociale Verzekeringsbank
Rechterlijk bestuurslid en senior raadsheer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 27 juni 2018

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Wrakingskamer van de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht;
Secretaris van Vereniging BC VAD in Amstelveen;
Voorzitter van Vereniging WV Marchands in Den Haag;
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Breul;
Lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen (het Amstelveen College).

(N.B. Hoofdfunctie: Rechterlijk bestuurslid en senior raadsheer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven)