Mr. J.F. (Jan Frans) de Groot


Staatsraad

Geboren op 26 augustus 1969 in Alkmaar

Opleiding

Studie notarieel recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Studie Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
Belastingkunde aan de Katholieke Universiteit Brabant

Loopbaan

Kandidaat-notaris in Amsterdam
Medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (fiscaal en onteigening)
(Cassatie)advocaat en partner bij Houthoff Coöperatief U.A. in Amsterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 januari 2023

Nevenfuncties

Secretaris/jurist-lid Generaal College voor de Ambtsontheffing Protestantse Kerk in Nederland;
Docent Grotius Academie;
Docent Instituut voor Bouwrecht;
Docent/examinator CPO Nijmegen, leergang onteigeningsrecht;
Incidenteel bindend adviseur/arbiter in civielrechtelijke c.q. vastgoedgeschillen;
Bestuurder van een pensioenvennootschap.