Mr. C.C.W. (Cassandra) Lange


Staatsraad

Geboren in Ermelo op 3 augustus 1966

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
RAIO-opleiding in Assen en Den Haag

Loopbaan

Advocaat-stagiair in Amsterdam
Juridisch beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken
Griffier bij de rechtbank Assen
Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag
Rechter in de rechtbank Den Haag
Referendaris in het kabinet van de Nederlandse rechter bij het Hof van Justitie in Luxemburg
Rechter in de rechtbank Amsterdam
Raadsheer in het gerechtshof Amsterdam
Raadsheer in de Centrale Raad van Beroep
Senior raadsheer en teamvoorzitter in de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 april 2019

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam;
Docent SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging).