Mr. C.J. (Kees) Borman


Staatsraad

Geboren in Den Haag op 2 maart 1961

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Hoofd van de Afdeling rechtsbescherming van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
Rechter rechtbank Den Haag
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 november 2008
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad.