Mr. J.E.M. (Jaap) Polak


Lid van de Raad van State

Geboren in Leiden op 22 september 1955

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Advocaat en procureur te Amsterdam, lid van de maatschap met een praktijk op het terrein van het bestuursrecht.
Deeltijd hoogleraar Algemeen bestuursrecht aan de Universiteit te Leiden
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 15 november 2001
Lid van de Raad van State, sinds 1 mei 2010
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en lid van de Afdeling advisering van de Raad van State van 1 mei 2010 tot 1 mei 2017

Huidige nevenfuncties

Onbezoldigd hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden;
Lid van de redactie Overheid en aansprakelijkheid;
Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel;
Lid van het bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen;
Raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad.