Mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt


Staatsraad

Geboren in Gilze (N-B) op 21 maart 1959

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Gepromoveerd in 1995 aan de Katholieke Universiteit Brabant

Loopbaan

Onderzoeker en docent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar bestuurlijk handhavingsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant
Jean Monnet leerstoel European administrative law
Raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 augustus 2018

Huidige nevenfuncties

Bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, in het bijzonder het Bestuursrecht, aan de Universiteit van Amsterdam (deeltijd);
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Lid van het bestuur van de Stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam;
Lid van de redactie van SEW – Tijdschrift voor Europees en economisch recht;
Voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University.