Mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt


Staatsraad

Geboren in Gilze (N-B) op 21 maart 1959

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Gepromoveerd in 1995 aan de Katholieke Universiteit Brabant

Loopbaan

Onderzoeker en docent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar bestuurlijk handhavingsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant
Jean Monnet leerstoel European administrative law
Raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad, sinds 1 augustus 2018

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam;
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;
Lid van de Klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit TU Eindhoven;
Lid van de Klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit Universiteit van Amsterdam;
Lid van de Commissie ‘Europese Awb’ van de VAR;
Hoofdredacteur SEW – Tijdschrift voor Europees en economisch recht.


mr-dr-a-j-c-adrienne-de-moor-van-vugt