Mr. dr. E. (Eric) Helder


Staatsraad

Geboren in Alkmaar op 19 juni 1956

Opleiding

Nederlands recht (doctoraal) en sociologie (kandidaats) aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd in 1989 aan de Universiteit Twente op het onderwerp 'Ombudsman en administratieve rechtsbescherming'

Loopbaan

Wetenschappelijk onderzoeker bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente
Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente
Wethouder werk en onderwijs, eerste loco-burgemeester, van de gemeente Enschede
Wethouder economische ontwikkeling, jeugd en onderwijs, eerste loco-burgemeester, van de gemeente Enschede
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 15 juni 2010
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: staatsraad)

Huidige nevenfuncties

Vicevoorzitter raad van toezicht Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek;
Lid raad van toezicht Rijksmuseum Twenthe Fonds;
Lid raad van toezicht Stichting Roombeek Museafonds;
Vicevoorzitter Stichting Steunfonds Twentse Welle;
Vicevoorzitter Stichting Vastgoed Musea Enschede;
Lid van de Wetenschappelijke Board Enschede;
Lid raad van toezicht G.J. van Heek Jr. Fonds;
Lid raad van advies faculteit rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen;
Lid van de onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties.


mr-dr-e-eric-helder