P.R.J. (Paul) Comenencia, MA


Staatsraad van het Koninkrijk

Geboren in Curaçao op 24 januari 1960

Opleiding

Communicatiewetenschap (Master of Arts) aan de American University in Washington DC

Loopbaan

Redacteur/correspondent voor Antilliaanse en internationale nieuwsmedia
Beleidsmedewerker en communicatieadviseur
Universitair docent Massacommunicatie en Public Relations
Directeur Kamer van Koophandel Curaçao
Woordvoerder Panamerikaanse regio World Trade Point Federation
Vicevoorzitter Antillenwerkgroep OESO-Caribbean Rim Investment Initiative
Lid-plaatsvervanger Raad van Beroep in ambtenarenzaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen
Consul-generaal Koninkrijk der Nederlanden in Rio de Janeiro
Senior adviseur van de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
Staatsraad van het Koninkrijk voor Curaçao, sinds 29 augustus 2018

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting WeConnect;
Vicevoorzitter van de Stichting MoWIC (Monumenten West-Indische Compagnie);
Lid van de Raad van Advies van de Stichting Caribische Belastingwinkel;
Gastdocent Capita Selecta Caribisch fiscaal recht aan de Erasmus School of Law in Rotterdam.


p-r-j-paul-comenencia-ma