Mr. G.T.J.M. (Gerdy) Jurgens


Staatsraad

Geboren in Nijmegen op 29 september 1965

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Gepromoveerd in 1996 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Universitair docent, sectie milieu- en ruimtelijk-ordeningsrecht, Vakgroep Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Senior docent/onderzoeker, sectie omgevingsrecht, Vakgroep Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 juni 2014

Huidige nevenfuncties

Honorair hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht;
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB);
Voorzitter van de redactie Handboeken Staats- en bestuursrecht;
Lid wetenschappelijke adviesraad rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen;
Docent Grotius Academie;
Docent SSR/Studiecentrum rechtspleging.


mr-g-t-j-m-gerdy-jurgens