Mr. dr. C.H. (Carla) Sieburgh


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Groningen op 18 juni 1969

Opleiding

Studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Gepromoveerd in 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Onderzoeker in opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen
Medewerker/gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
Hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Raadsheer in de Hoge Raad
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 juli 2021

Huidige nevenfuncties

Member of the board of the Unidroit Foundation;
Redacteur van het Tijdschrift voor Europees en economisch recht;
Voorzitter van de Nederlandse sectie van de Afdeling Privaatrecht van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland;
Hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Bestuurslid Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
Docent Europees Privaatrecht bij de Studiecentrum Rechtspleging;
Voorzitter van de Adviesraad van de Asser-serie;
Lid van het bestuur van de Stichting Walter van Gerven;
Lid redactie monografieën BW;
Lid van de redactieadviesraad van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht.

(N.B. Hoofdfunctie: raadsheer in de Hoge Raad)